Projekty

Komunikacja 

Kampanie społeczne – prowadzimy działania dążące do zmiany postaw Polek i Polaków, zwalczania ksenofobii i rasizmu oraz doskonalenia umiejętności skutecznego pomagania.

Kampanie informacyjne – dostarczamy rzetelne informacje, prowadzimy codzienny fact checking, weryfikujemy wypowiedzi polityków i dziennikarzy.

Pomoc bezpośrednia

Integracja dzieci uchodźczych – dzięki pracy specjalnie przeszkolonych przez nas wolontariuszy prowadzimy regularne korepetycje z języka polskiego, zapewniamy pomoc w nauce oraz wsparcie psychiczne dla kilkudziesięciorga dzieci uchodźczych oraz osób dorosłych.

Przeprowadzki – pomagamy w szukaniu mieszkań i organizowaniu przeprowadzek z ośrodków dla cudzoziemców do nowych domów.

Doraźne interwencje – w sytuacjach kryzysowych organizujemy pomoc psychologiczną, prawną i logopedyczną, asystujemy też przy procedurach w polskich urzędach, szpitalach i na policji.

Silni mimo wszystko – projekt przewidujący wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem uchodźczym: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.