Co zrobiliśmy

Solidarni z uchodźcami

Z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami (15 października 2016), zorganizowanego pod hasłem „Polska przeciwko rasizmowi i przemocy”, wystosowaliśmy apel dotyczący kryzysu migracyjnego. Został on podpisany przez 265 instytucji kultury i organizacji pozarządowych z całej Polski;  http://solidarnizuchodzcami.pl/apel/.

Uchodźcy.info

W 2016 roku we współpracy z Fundacją Batorego uruchomiliśmy portal i profil facebookowy Uchodźcy.info, który jest największym polskojęzycznym źródłem informacji na temat sytuacji uchodźców w Polsce i Europie, a także praktycznym przewodnikiem po różnych formach zaangażowania i pomocy.

W ramach grantu przyznanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowaliśmy 15 spotów internetowych, w których obalamy mity związane z kryzysem uchodźczym.

Zbiórki dla potrzebujących i koordynacja działań wolontariuszy

  • zebraliśmy i wysłaliśmy 15 ton ubrań i produktów spożywczych dla uchodźców syryjskich przebywających w obozach w Bułgarii (2013)
  • zorganizowaliśmy zbiórkę dla poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie (2014)
  • zorganizowaliśmy wyjazdy wolontariuszy i wolontariuszek na szlak bałkański oraz przeprowadziliśmy ogólnopolskie zbiórki ubrań dla uchodźców przebywających na terenie Serbii (2015–2016)
  • zebraliśmy i wysłaliśmy kurtki, czapki, rękawiczki i szaliki dla uchodźców przebywających w obozie Tempelhof w Berlinie (2016)
  • przeprowadziliśmy kilkadziesiąt zbiórek ubrań i przedmiotów codziennego użytku dla konkretnych rodzin będących w potrzebie.

Regularnie organizujemy szybkie zbiórki ubrań i pieniędzy w reakcji na nagłe wydarzenia i trudne historie konkretnych ludzi. Prowadzimy również zbiórki mebli, ubrań oraz przyborów szkolnych dla uchodźców przebywających na terenie Warszawy i okolic. Zbiórki ogłaszamy głównie na facebookowym profilu Chlebem i Solą.

Manifestacje

Lipiec 2015 – „Polacy witają uchodźców”. Zorganizowaliśmy w Warszawie manifestację w sprawie przyjęcia do Polski uchodźców z ogarniętej wojną Syrii. Była to pierwsza taka akcja w Polsce.

Wrzesień 2015 – „Uchodźcy mile widziani”. Zorganizowaliśmy manifestację w Warszawie i równolegle koordynowaliśmy odbywające się w całej Polsce spotkania, akcje społeczne, happeningi, pokazy filmów i koncerty.

Październik 2016 – koncert przeciwko rasizmowi i przemocy, zorganizowany na placu Defilad w Warszawie z okazji Dnia Solidarności z Uchodźcami. Przez cały tydzień odbywały się spotkania, akcje społeczne, działania artystyczne, warsztaty, dyskusje, wykłady, wystawy, pokazy filmów i koncerty. W całej Polsce zorganizowano 72 wydarzenia w 28 miejscowościach.

Nasi dotychczasowi partnerzy:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

Fundacja Przestrzeń Wspólna

Fundacja Strefa WolnoSłowa

Fundacja Stefana Batorego

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Plan B

European Students’ Union (ESU)

UNHCR Polska

Fundacja Drzewo i Jutro