Silni mimo wszystko

 

 

 

Silni mimo wszystko to projekt przewidujący wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem uchodźczym: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób.
Projekt prowadzony jest przez Fundację Polska Gościnność i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i obejmuje szereg działań. Jego kluczowymi częściami są powstające w jego ramach Rada Uchodźców i Uchodźczyń oraz Girls For The Future Academy.

Rada Uchodźców i Uchodźczyń to nieformalna grupa 21 osób z doświadczeniem uchodźstwa działająca przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zadaniem Rady jest reagowanie na sytuacje i przeciwdziałanie objawom dyskryminacji wobec osób z doświadczeniem uchodźczym poprzez zabieranie głosu na spotkaniach z przedstawicielami władz i w mediach. Grupa przygotowywana jest do działania, odbyła szkolenie z rzecznictwa i z komunikacji.

 

 

Podczas pierwszego szkolenia Członkowie i Członkinie Rady Uchodźców poznali metody rzecznicze, a także dowiedzieli się jak krok po kroku zabierać się do działań rzeczniczych mających na celu zmianę zarówno w kwestiach indywidualnych jak też systemowych. Przymierzyli się też do nakreślenia etapów postępowania rzeczniczego w zakresie wybranych spraw, zidentyfikowanych na spotkaniu integracyjnym. Drugie szkolenie objęło temat autoprezentacji i komunikacji. Członkowie i Członkinie Rady Uchodźców poznali podstawowe zasady i metody skutecznej autoprezentacji, a także proces budowania wizerunku. Dowiedzieli się również, jak przygotować się do wystąpień publicznych, tak aby przekaz był czytelny i osiągnął zamierzony skutek oraz jak opanować stres w sytuacji wystąpień publicznych.

 

 

 

Trzecie szkolenie, które w efekcie przerodziło się w dwa szkolenia, poświęcone było występom w mediach. Uczestniczki i uczestnicy poznali techniki przygotowywania się do wystąpień w mediach a także mieli możliwość ćwiczeń praktycznych. Na wniosek Członkiń i Członków Rady Uchodźców zorganizowane zostało szkolenie dotyczące pisania wniosków projektowych, które poskutkowało jedną wspólnie napisaną aplikacją projektową. Została ona pozytywnie rozpatrzona przez grantodawcę – Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Od marca 2024 Rada Uchodźców realizuje napisany przez siebie projekt.

 

 

 

Spotkania Rady Uchodźców odbywały się średnio raz w miesiącu lub co drugi miesiąc. Członkowie i Członkinie Rady podejmowali działania z wspólnie opracowanej ścieżki rzeczniczej dotyczącej problemów zidentyfikowanych na początku powstania. Działali zarówno w ramach grup roboczych jak też jako cała grupa. W ramach zaadresowania problemu z możliwością otwierania konta w bankach przez osoby z doświadczeniem uchodźczym, Członkowie i Członkinie Rady udali się na wizyty celem założenia konta w kilku oddziałach wybranych pięciu banków, następnie wystosowali oficjalne pisma do prezesów tych banków o wykładnię dotyczącą reguł zakładania konta. Po otrzymaniu odpowiedzi, Członkowie i Członkinie Rady przeanalizowali je, następnie w listach ponownie poprosili o wyjaśnienia oraz wystosowali zalecenia dotyczące procedur a także wskazali bank najbardziej przyjazny osobom z doświadczeniem uchodźczym. Członkowie i Członkinie Rady udostępnili publicznie opis problemu, ścieżkę działania oraz zalecenia i pytania do prezesów wybranych banków.

W ramach zaadresowania problemu z dostępem do zajęć językowych i informacji o IPI, Rada wystosowała zapytania o udzielenie informacji publicznej do mazowieckich PCPRów a następnie zorganizowała spotkanie pomiędzy przedstawicielkami WCPR a trzyosobową grupa reprezentującą Radę. Po spotkaniu Rada grupowo przeanalizowała wszelkie uzyskane informacje oraz wydała zalecenia.

Członkowie i Członkinie Rady Uchodźców reagowali również na bieżące wydarzenia szczególnie w zakresie przejawów dyskryminacji osób z doświadczeniem uchodźczym czy migrankich. Wystosowali list do Komendanta Głównego Policji, wyrażający sprzeciw wobec za wykorzystanie hidżabu podczas ćwiczeń Wolf-Ram-23.

Członkowie i Członkinie Rady odnieśli się również do dyskryminującego języka używanego podczas kampanii wyborczej w 2023 roku.

W marcu 2024 roku wybrane reprezentantki  i reprezentant Rady Uchodźców podsumowali działania podejmowane od początku projektu oraz opowiedzieli, z jakimi problemami i wyzwaniami mierzą się osoby z doświadczeniem uchodźczym w formie rozmowy online dostępnej na Facebook.

 

Girls For Future Academy to Akademia dla dziewcząt, nowych mieszkanek Warszawy posiadających doświadczenie uchodźstwa, zainteresowanych pracą nad rozwojem własnych kompetencji, poszerzaniem horyzontów społecznych i występowaniem w imieniu swoim i swojej grupy społecznej. Akademia rozpoczęła się wyjazdem studyjnym do Brukseli, spotkaniami z europarlamentarzystkami i poznaniem instytucji unijnych. Uczestniczki mogły poczuć się mieszkankami Unii Europejskiej i znaleźć inspirację do swoich dalszych działań oraz lepiej poznać siebie nawzajem. 

 

  

„Chciałabym podkreślić, że te spotkania zmieniły moje życie. Jestem nie jeden, a kilka kroków bliżej swojego marzenia” – mówiła o wyjeździe Madina, która planuje studiować Stosunki Międzynarodowe.

 

 

Kolejnym etapem działań Akademii była seria warsztatów rozwojowych obejmujących m.in. takie tematy jak analiza swoich słabych i mocnych stron, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, język inkluzywny, fotografia, design thinking, tworzenie marki, budowanie biznes planu, prowadzenie biznesu w social mediach. Wszystkie zostały wybrane w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby i zainteresowania.

 

 

Po takim przygotowaniu uczestniczki rozpoczęły swoje indywidualne działania – pracę pod opieką mentorki oraz staże aktywistyczne i zawodowe. Co wybrały? Działania teatralne, naukę tworzenia podcastów, wsparcie edukacji dzieci z backgroundem migranckim, prowadzenie własnego biznesu, zgłębienie możliwości kształcenia się w kierunku zawodów medycznych, działania w domu kultury, przedstawianie świata poprzez fotografię, i inne. Helene, Delphine, ZainabMadina, Jasmina, Binta, Aisha, Osija, Sumaja, Wiktoria, AnisaShukrona – każdej z nich Akademia pomogła w określeniu kierunku, w jakim chce podążać. Zaangażowanie w każde z tych działań pozwoliło im odkryć w sobie nowe zdolności, nauczyć się nowych umiejętności, poszerzyć horyzonty i znaleźć cele na przyszłość.

Obecna edycja Girls For Future Academy została zwieńczona przygotowaniem różnych trzech projektów – podcastu, profilu na Instagramie, wystawy fotograficznej. Każdy z nich pozwolił ich twórczyniom przedstawić nam siebie i swój świat z ich własnej perspektywy.

  

 

Co chcą przekazać nam dziewczyny, uczestniczki Girls For Future Academy?

Aisha przy wsparciu koleżanek przygotowała wystawę fotograficzną. Jej zdjęcia pokazują spektrum kobiecości, feminizmu i tożsamości kobiet-muzułmanek, posiadających doświadczenie uchodźcze. Każdemu zdjęciu towarzyszyła wypowiedź każdej z modelek, czym jest dla niej bycie kobietą.

Binta, Helene i Delphine prowadzą konto „Nieswoje” na Instagramie, na którym odsłaniają doświadczenie życia w Polsce ze swojej perspektywy – kobiet, które nasze społeczeństwo często definiuje poprzez ich kolor skóry.

Osija, Sumaja, Madina, Jasmina i Zainab stworzyły podcast Ludzie, nie uchodźcy”. Ze swoimi gośćmi i gościniami rozmawiają o tym, co porusza je w życiu w Polsce.

 

  

 

„Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”