Silni mimo wszystko

 

 

 

Silni mimo wszystko to projekt przewidujący wsparcie procesu usamodzielnienia osób z doświadczeniem uchodźczym: przygotowanie ich i zaangażowanie w samorzecznictwo oraz wsparcie kompleksowym poradnictwem. Odpowiada na problem niewielkiej widoczności tych grup i ich głosu w debacie publicznej oraz niewystarczającej dostępności wyspecjalizowanego, kompleksowego wsparcia dla takich osób.
Projekt prowadzony jest przez Fundację Polska Gościnność i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i obejmuje szereg działań. Jego kluczowymi częściami są powstające w jego ramach Rada Uchodźców i Uchodźczyń oraz Girls For The Future Academy.

Rada Uchodźców i Uchodźczyń to nieformalna grupa 21 osób z doświadczeniem uchodźstwa działająca przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Zadaniem Rady jest reagowanie na sytuacje i przeciwdziałanie objawom dyskryminacji wobec osób z doświadczeniem uchodźczym poprzez zabieranie głosu na spotkaniach z przedstawicielami władz i w mediach. Grupa przygotowywana jest do działania, odbyła szkolenie z rzecznictwa i z komunikacji.

Podczas pierwszego szkolenia Członkowie i Członkinie Rady Uchodźców poznali metody rzecznicze, a także dowiedzieli się jak krok po kroku zabierać się do działań rzeczniczych mających na celu zmianę zarówno w kwestiach indywidualnych jak też systemowych. Przymierzyli się też do nakreślenia etapów postępowania rzeczniczego w zakresie wybranych spraw, zidentyfikowanych na spotkaniu integracyjnym. Drugie szkolenie objęło temat autoprezentacji i komunikacji. Członkowie i Członkinie Rady Uchodźców poznali podstawowe zasady i metody skutecznej autoprezentacji, a także proces budowania wizerunku. Dowiedzieli się również, jak przygotować się do wystąpień publicznych, tak aby przekaz był czytelny i osiągnął zamierzony skutek oraz jak opanować stres w sytuacji wystąpień publicznych.

 

 

Girls For The Future Academy to Akademia dla dziewcząt, nowych mieszkanek Warszawy posiadających doświadcze uchodźstwa, zainteresowanych pracą nad rozwojem własnych kompetencji, poszerzaniem horyzontów społecznych i występowaniem w imieniu swoim i swojej grupy społecznej. Uczestniczki wzięły udział w warsztatach obejmujących m.in. takie tematy jak analiza swoich słabych i mocnych stron, autoprezentacja, wystąpienia pubczlinie, komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów, język inkluzywny, fotografia, tworzenie marki i prowadzenie biznesu w social mediach, które zostały wybrane w odpowiedzi na zgłaszane przez nie potrzeby i zainteresowania. Kolejnymi krokami są indywidualna praca pod opieką mentorki, odbycie stażu aktywistycznego lub zawodowego oraz realizacja trzech grupowych projektów samorzeczniczych, odpowiadających na problemy grup reprezentowanych przez uczestniczki Akademii.

 

 

 

„Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.”